Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Capstone Project: Định hướng đường về nhà (Home Route Suggestion)

Capstone Project: Định hướng đường về nhà (Home Route Suggestion)

(Phạm Lê Tấn Đạt, Đoàn Nam Trực, Nguyễn Ngọc Hoàng Nam, Huỳnh Dư Hữu Thịnh - Tháng 05/2013)

Mô tả: Ứng dụng sử dụng web và application trên android để hỗ trợ người sử dụng báo kẹt cho hệ thống và cũng thông qua web và ứng dụng người dùng có thể tìm đường về nhà thông qua web hay application trên android để tránh các điểm kẹt để đi từ điểm họ đang đứng trên đường đến điểm họ mong muốn như nhà, đón bé, siêu thị,... ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét