Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Capstone Project: Tìm giày phù hợp (Find Fit Shoes)

Capstone Project: Tìm giày phù hợp (Find Fit Shoes)

(Hoàng Trung Hiếu - Tháng 12/2014)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu thực tế về việc hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm và đề xuất các giày phù hợp theo cỡ chân hay kích thước chân của họ của các cửa các trên một khu vực mà không phải đi đến tận cửa hàng. Ngoài ra, để giảm việc đặt hàng qua các đối tác trung gian làm mất nhiều thời gian, hệ thống người dùng cho phép đặt trực tiếp các món hàng ngay trên trang hệ thống ...đang xây dựng. Hệ thống xây dựng framework hỗ trợ người lập trình viên cập nhật các cửa hàng vào hệ thống một cách thuận lợi nhất. Hệ thống hỗ trợ cập nhật các sản phẩm từ các cửa hàng theo định kỳ thời gian theo thông tin cấu hình đã được thiết lập sẵn. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Đối với người quản lý hệ thống (Sử dụng framework với hỗ trợ của developer cập nhật đưa vào các cửa hàng mới để tăng số lượng sản phẩm và tính tiện lợi cho người dùng; Thiết lập thông tin cấu hình để hệ thống parsing định kỳ đem sản phẩm về cho hệ thống), Đối với người mua (Tìm kiếm sản phẩm theo kích thước chân và cỡ giày, Đặt hàng với sản phẩm cần mua trực tiếp trên hệ thống và được redirect đến trang của cửa hàng không thông qua trung gian, Tìm kiếm sản phẩm theo cửa hàng, theo loại nhóm giày), Đối với hệ thống (Tự động parsing dữ liệu theo định kỳ thời gian, Đề xuất cho người dùng sản phẩm cần mua theo kích thước, cỡ giày của người dùng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét