Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Capstone Project: Xác định các biển báo trên đường dự định đi qua (Traffic Signs on your expected road)

Capstone Project: Xác định các biển báo trên đường dự định đi qua (Traffic Signs on your expected road)

(Trần Thái Mạnh, Hỗ Hữu Huân, Nguyễn Thị Thùy Linh - Tháng 04/2014)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng hỗ trợ người dùng đi xe hơi có thể biết được trên lộ trình họ đi qua có những biển báo giao thông và thông tin gồm những gì và để xuất đường đi cho họ nếu có biển báo cấm trong trường hợp bất thường. Hệ thống còn cho người dùng biết được trạm xăng trên đường đi ở cùng chiều hay trá...i chiều, các trạm ATM cụ thể của một ngân hàng cùng chiều hay ngược chiều, các trạm xe buýt với nơi đến và số xe cụ thể để họ có thể di chuyển thuận lợi. Hệ thống parsing thông tin từ biển báo của Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với google API và thuật toán tính đường cùng chiều hay ngược chiều để đề xuất cho người dùng. Ngoài ra, người dùng có thể để xuất cập nhật thông tin chính xác cho hệ thống. Ứng dụng hỗ trợ cho cả web và điện thoại di động sử dụng android

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét