Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Capstone Project: Cửa hàng bán cây cảnh (Online Store for Selling Flexible Ornamental Plants)

Capstone Project: Cửa hàng bán cây cảnh (Online Store for Selling Flexible Ornamental Plants)

(Trịnh Phúc Thọ, Phạm Hoàng Hùng, Huỳnh Đặng Văn Duy - Tháng 12/2014)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu thực tế về việc hỗ trợ người nông dân không biết công nghệ thông tin mong muốn quảng bá thương hiệu và sản phẩm của họ cùng với việc giao tiếp với khách hàng của họ một cách thuận lợi nhất trong việc kinh doanh. Hệ thống không có việc quản lý website và người bán sản ph...ẩm đa số sử dụng dịch vụ dựa trên điện thoại thông minh kết hợp với sms để trao đổi với khách hàng trong việc kinh doanh. Trong khi người mua sẽ sử dụng website hay điện thoại cộng với sms để trao đổi với người bán. Hệ thống này phát triển duy nhất cho từng người nông dân riêng biệt, không phát triển cho việc một website mà nhiều cửa hàng đăng lên. Ứng dụng thực hiện các chức năng Đối với người Bán(Cho phép chụp hình hay quay video, Cung cấp thông tin sản phẩm từ giá bán, tên đến mua sản phẩm, Cập nhật thông tin của sản phẩm, Thương lượng trong việc mua sản phẩm với khách hàng thông qua sms), Đối với người mua(Tìm kiếm sản phẩm theo tên, ngày đưa sản phẩm lên, theo nhóm tên tương tự; Đặt hàng với sản phẩm cần mua; Trao đổi thông tin đặt hàng với người bán thông qua website, điện thoại, sms; Theo dõi được tình trạng hóa đơn, việc bán hàng nếu là thành viên của hệ thống), Đối với hệ thống (Tự động cập nhật trạng thái quá đơn sau các quá trình giao tiếp của người bán và người mua thông qua sms hay website; Đề xuất cho người dùng sản phẩm cần mua theo lịch sử mua hàng của họ và của ứng dụng; Đề xuất gom nhóm sản phẩm theo tên cùng loại trùng nhau; Hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu khi người bán không có mạng internet với hệ thống khi đã có kết nối)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét