Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Capstone Project: Tổng hợp bảng điểm học tập và quản lý bản tin phụ huynh (Synthesize the Academic Transcripts and Parent Relationship Management)

Capstone Project: Tổng hợp bảng điểm học tập và quản lý bản tin phụ huynh (Synthesize the Academic Transcripts and Parent Relationship Management)

(Hoàng Dương Nhật Phi, Võ Đông Tuấn Đạt, Nguyễn Tuấn Hải - Tháng 12/2012)

Mô tả: Xây dựng ứng dụng mở rộng từ đề tài Tổng hợp và xử lý điểm thành phần của các môn học. Ứng dụng thực hiện thống kê kết quả học tập, thực hiện liên lạc và hỗ trợ công việc hỗ trợ sinh viên và phụ huynh, ....Áp dụng J2EE/JavaEE kết hợp với xử lý Excel

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét