Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Capstone Project: Cung cấp sản phẩm yêu thích cho người hâm mộ thể thao (Favorite products for sports’ fans)

Capstone Project: Cung cấp sản phẩm yêu thích cho người hâm mộ thể thao (Favorite products for sports’ fans)

(Nguyễn Phước Bội Trân, Cao Ngọc Ưng, Lê Phan Khoa, Trần Quốc Dũng - Tháng 09/2013)

Mô tả: Ứng dụng cho phép người quản lý cửa hàng đem sản phẩm thể thao từ các câu lạc bộ nổi tiếng đem về hệ thống. Sau đó, các nhà quản lý sẽ lựa chọn sản phẩm và công bố lên cho người dùng lựa chọn để mua và cửa hàng sẽ giao tận nơi. Hệ thống sử dụng bổ parser để JSoup và Selenium để ...mining dữ liệu trên website kết hợp với J2EE/JavaEE để quản lý qui trình mua bán sản phẩm từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng hoàn tất thông qua email, sms và quá trình tracking trạng thái cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống hộ trợ cơ chế xử lý realtime và thống kê để hỗ trợ người quản lý cửa hang

1 nhận xét: