Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Capstone Project: Đề xuất chi tiêu hợp lý (Reasonable Spending Suggestion)

Capstone Project: Đề xuất chi tiêu hợp lý (Reasonable Spending Suggestion)

(Nguyễn Phan Anh, Trần Đỗ Phong - Tháng 09/2014)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng chương trình hỗ trợ người dùng trong việc quản lý chi tiêu hàng tháng dựa trên các khoảng thu nhập và kế hoạch đã được đề ra trong tháng trước đó. Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng trong việc đề xuất mua các sản phẩm theo thứ tự ưu tiên về chi phí họ đang có dựa trên các sản phẩm người sử dụng mong muốn được có. Ứng dụng đề xuất k...ế hoạch trong tháng tiếp theo cho người dùng và tạo sự tiện ích nhập liệu cho người dùng một cách hợp lý nhất và đề xuất phù hợp cùng với sự thông báo cho người dùng khi điều kiện thỏa thông qua email và tin nhắn. Ứng dụng hỗ trợ trên cả ứng dụng web và di động sử dụng android

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét