Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học (The University entrance system)

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học (The University entrance system)

(Nguyễn Đình Thanh, Hoàng Trọng Khánh - Tháng 12/2013)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng hỗ trợ phòng công tác tuyển sinh hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học hàng năm. Hệ thống cho phép lấy thông tin của các thí sinh dự thi đại học từ tập tin excel. Sau đó, hệ thống sẽ lấy điểm kết quả thi của sinh viên từ các website cung cấp điểm bằng cách xây dựng bộ parser. Từ đó hệ thống cho phép người ...sử dụng tạo ra các bộ lọc để tìm kiếm các sinh viên tiềm năng để mời họ tham gia tư vấn và thi vào trường sau các đợt tuyển sinh chính thức kết thúc. Hệ thống cung cấp chức năng đặt tư vấn trực tiếp thông qua webcam hay camera của các thiết bị di động với tư vấn viên. Trong quá trình tư vấn, toàn bộ thông tin dưới dạng text và voice đều được ghi nhận và đưa vào hệ thống để manager đánh giá khả năng tư vấn của tư vấn viên. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp cho manager cơ chể lập lịch tự động và phân công tư vấn viên để tiếp nhận tư vấn viên của sinh viên hay những người quan tâm đến trường. Cuối cùng, khi đã là sinh viên thi tuyển đầu vào của trường thi hệ thống cung cấp cơ chế cho phép notify cho sinh viên các sự kiện quan trọng như ngày thi địa điểm thi sử dụng Google Calendar, Google API, SMS và email.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét