Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sử dụng thiết bị di động (The roll system using mobile device)

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điểm danh sử dụng thiết bị di động (The roll system using mobile device)

(Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Quốc Huy - Tháng 12/2013)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng kết hợp với thiết bị di động nhằm hỗ trợ cho giảng viên hay người xem thi điểm danh sinh viên có mặt trong lớp, áp dụng cho phòng có kích thước nhỏ chứa từ 25 đến 30 sinh viên. Hệ thống sử dụng thuật toán nhận dạng khuôn mặt và tối ưu để cho kết quả với tỷ lệ chính xác cao. Hệ ...thống cho phép cập nhật thông tin lịch giảng dạy của giảng viên thông qua Google Calendar API và cơ chế điểm danh trên các thiết bị di động offline và online để sau đó đồng bộ về server sử dụng các web services. Hệ thống cũng áp dụng các policies cho việc áp dụng điểm danh tuân thủ thời gian kết hợp với giảng viên trong quá trình giảng dạy và điểm danh. Hệ thống hỗ trợ thành phần training dạy cho máy học để tăng tỷ lệ chính xác khi nhận dạng theo thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét