Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Capstone Project: Quyển sách kỳ diệu (Augmented Reality Book)

Capstone Project: Quyển sách kỳ diệu (Augmented Reality Book)

(Phạm Nguyễn Bích Hiền, Trịnh Văn Vũ - Tháng 09/2014)

Mô tả: Ứng dụng xây dựng chương trình trên điện thoại, table để hỗ trợ người dùng trong việc đọc sách multimedia trực tuyến với ba dạng sách là e-book, âm thanh - audio, và video cùng với việc hỗ trợ các em bé dưới 05 tuổi về các con vật chuyển động có tương tác thông qua vouforia. Hệ thống hỗ trợ cho người sử dụng quản lý thời gian đọc sách của con cái họ qua ...việc lên lịch và giới hạn thời gian đọc sách cùng với mật khẩu bậc 02. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ người dùng tracking được các nội dung sách đã đọc, nghe và xem để khi xem lại hệ thống sẽ tiếp tục từ lần cuối cùng họ đã xem. Hệ thống áp dụng công nghệ thực tại ảo để áp dụng sự thuận lợi cho người dùng thông qua thiết bị di động. Hê thống cũng cấp một phiên bản web sử dụng AR toolkits để dành cho người dùng có thể nhận dạng thông qua web-cam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét