Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Capstone Project: Chương trình hỗ trợ tài xế xe ôm (Motorbike taxi driver support)

Capstone Project: Chương trình hỗ trợ tài xế xe ôm (Motorbike taxi driver support)

(Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Anh Tuấn, Mai Tấn Thành - Tháng 12/2014)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên yêu cầu thực tế về việc hỗ trợ người lái xe ôm có thể tìm kiếm khách hàng và người khách hàng tìm kiếm xe ôm có thể tìm thấy nhau, thương lượng để có thể đáp ứng về mục đích. Hệ thống xây dựng ứng dụng dựa trên nền tảng của thiết bị điện thoại bình thường có hỗ trợ J2ME dành cho xe ôm và th...iết bị smart phone dành cho cả xe ôm và người sử dụng tìm kiếm xe. Hệ thống hỗ trợ đề xuất cho khách hàng những xe ôm gần nhất để có thể yêu cầu xe và tracking quá trình giao dịch để đảm bảo xe ôm không dành giựt và khách hàng không bị thiệt hại. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp khả năng cho các thành phần tham gia hệ thống như tài xế xe ôm có theo trao đổi thông qua SMS. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Đối với tài xế xe ôm (Có thể dùng điện thoại hỗ trợ J2ME hay smart phone để cập nhật trạng thái của họ, từ chối hay chấp nhận lời yêu cầu của khách hàng; Xem lại lịch sử đặt xe và giao dịch của họ; Cập nhật danh sách white list và black list của họ), Đối với khách hàng (Tìm kiếm xe hay một tài xế xe ôm cụ thể để đặt xe; Theo dõi lịch sử đặt xe của mình; Cập nhật danh sách white list và black list của họ với tài xế xe ôm), Đối với hệ thống (Đề xuất danh sách tài xế gần nhất và gửi yêu cầu đến các tài xế; Cập nhật và thực hiện ràng buộc để đảm bảo hệ thống công bằng giữa các xe ôm và tránh thiệt hại cho khách hàng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét