Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Capstone Project: Ứng dụng Kinect cho dịch vụ y tế như vật lý trị liệu, hướng dẫn người khuyết tật (Kinect for health service as physiotherapy or people with disabilities)

Capstone Project: Ứng dụng Kinect cho dịch vụ y tế như vật lý trị liệu, hướng dẫn người khuyết tật

(Kinect for health service as physiotherapy or people with disabilities)


(Đặng Trần Quốc Bảo, Nhâm Cung Định, Trần Khánh Duy, Nguyễn Võ Minh Khôi - Tháng 12/2012)


Mô tả: Nghiên cứu thiết bị Kinect và áp dụng thiết bị vào việc xây dựng ứng dụng cho phép hỗ trợ bệnh nhân trong tập vật lý trị liệu nhằm giảm bớt chi phí và thời gian. Hỗ trợ bệnh nhân có thể tập tại nơi gần nhà với ...thiết bị có sẵn và người hỗ trợ thông qua thiết bị. Áp dụng Kinect kết hợp .NET framework để xây dựng bài tập với mức độ - level khác nhau để hỗ trợ người tập thực hiện từng bước và hệ thống thông báo kết quả với mức độ khác nhau trên từng bộ phận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét