Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Video: Sử dung Swing Form kết nối với EJB2

- Sử dung Swing Form thay thế cho Web Application kết nối EJB đã được tạo ra trong bài http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-xay-dung-ung-dung-ejb2-ket-hop.html
- Nghiên cứu các trường hợp lỗi ở client khi kết nối với EJB
- Chuẩn bị sử dung EJB3


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét