Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng Security với BASIC và FORM

Video: Sử dung cơ chế Security được hỗ trợ trong tomcat để thực hiện authentication và authorization trong xây dung web size
- Cấu hình cơ chế BASIC khi login
- Cấu hình cơ chế FORM khi login
- Các trường hợp lỗi khi cấu hình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét