Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Capstone Project: Quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Petroleum Chain Store Management)

Capstone Project: Quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Petroleum Chain Store Management)
(Nguyễn Thành Tính, Nguyễn Bá Đình, Hứa Trọng Bình, Huỳnh Thị Tố My - Tháng 12/2012)

Mô tả: Xây dựng ứng dụng quản lý chuỗi cửa hàng xăng dầu với các chi nhánh và trung tâm quản lý. Đế tạo tính tức thời cho việc buôn bán xăng dầu tại một chi nhánh – bán xăng theo hợp đồng của công ty hay khách hàng mua xăng theo dạng sỹ theo thời gian, các trung tâm sẽ có DB riêng và ứng dụng riêng.... Định kỳ thời gian sẽ đồng bộ dữ liệu về số liệu liên quan đến kinh doanh lên trung tâm, và trung tâm cũng định kỳ thời gian sẽ đồng bộ dữ liệu của các công ty ký kết hợp đồng cho các chi nhánh .Áp dụng mô hình Client Server cho các chi nhánh và đồng bộ dữ liệu dưới nền của DB. Áp dụng mô hình đồng bộ dữ liệu dưới nền của MS. SQL Server khi có sự thay đổi log file của server chi nhánh và ngược lại từ server trung tâm. Hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu hai chiều để đảm bảo dữ liệu luôn có sẵn khi cần truy vấn. Công nghệ áp dụng .NET framework

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét