Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Video: Stateless và Stateful trong EJB3

- Mở rộng tiếp tục bài Login tại http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-lam-quen-voi-ejb3-qua-chuc-nang.html
- Sử dung Stateless của EJB3 và EL để trình bày chức năng Search
- Sử dung Stateful để xây dung ứng dung Shopping Cart với 02 chức năng Add Cart và View Cart


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét