Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Video: Remove Cart sử dung Stateful, Áp dung Web Services - SOAP cho EJB3

- Kết hợp Hidden Form Fields, URL Rewriting và EJB3 Stateful để remove món hàng ra khỏi cart
- Sử dung Web Services để EJB3 dễ consume ở Client - SOAP vs. RMI

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét