Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Video: Áp dụng Security với Programmatic và Confidentiality

Video: Security sử dung API và HTTPS
- Sử dung API trong Programmatic Security để nâng cao việc phân quyền và lưu trữ user trong việc Security với Declaration
- Tạo chữ ký số để áp dung mã hóa dữ liệu trong trao đổi với cơ chế Confidentiality


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét