Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Video: Thực hiện Entity với khóa chính tự tang và Entity có khóa chính chứa từ 02 thuộc tính trở lên

Video: Thực hiện Entity với khóa chính tự tang và Entity có khóa chính chứa từ 02 thuộc tính trở lên
Camera man, Director and Editor: Hoàng Phi Hồng
- Thực hiện insert và cấu hình với entity mapping table có khóa chính tự tăng
- Thực hiện insert và cấu hình với entity mapping table có khóa chính chứa nhiều hơn 02 thuộc tính
- Xử lý với kiểu dữ lieu java.util.Date và kiểu BigInt...


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét