Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Video: Xây dựng ứng dung EJB2 kết hợp với Web Application

- Sử dựng NetBeans 7.2.1 kết hợp JBoss 6.1.0 Final
- Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng cơ bản với chức năng Login trên Web Kết hợp DB
- Cách thức deploy ứng dụng trên JBoss
- Cách thức cấu hình ứng dụng EJB dựa trên concept cụ thể là tập tin deployment descriptor...


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét