Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Video: Sử dung JSTL với core và sql taglib cho MVC2 và MVC1

- Hoàn chỉnh toàn bộ chức năng xóa, cập nhật và insert (CUD) sử dung bộ core tag lib để hoàn thành MVC2 kết hợp với EL (series bài đã thực hiện trong servlet và scripting element http://www.kieutrongkhanh.net/search/label/Video_Servlet và http://www.kieutrongkhanh.net/2016/11/video-su-dung-scripting-element-tren.html)
- Xây dựng chức năng Search trong MVC1 sử dung kết hợp sql tag lib với core tag lib


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét