Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Capstone: Upgrade Students’ Training Management Process with Test Process and Resist Process (Nâng cấp Qui trình quản lý đào tạo với qui trình khảo thí và đăng ký học lại)

Nghiêm Đắc Thiện, Hoàng Đại Thiên Long, Đặng Xuân Anh 

Tháng 05/2019

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc thiết kế cơ sở dữ liệu đã có sẵn và hệ thống phần mềm đã có sẵn để thực hiện các yêu cầu của phòng đào tạo và khảo thí trong việc báo cáo thống kê số liệu, xét chuyển giai đoạn, quản lý và lên kế hoạch học tập cùng với việc quản lý và hỗ trợ việc đăng ký học lại cho sinh viên. Ngoài ra, hệ thống cũng thực hiện việc tố chức quản lý triển khai đến công tác thi cử của khảo thí từ việc xếp lịch thi cho đến thông báo lịch thi đến các sinh viên.
Đối với nhân viên phòng đào tạo, hệ thống cung cấp các chức năng Thực hiện báo cáo thống kê; Xét duyệt sv theo giai đoạn; Nâng cấp và bảo trì các tính năng đang có sẵn; Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống khác sang; Hỗ trợ quản lý thông tin về đào tạo, đăng ký học lại. Đối với nhân viên phòng khảo thí, hệ thống cung cấp các chức năng Xếp lịch thi và thông báo lịch thi đến sv; Nhập điểm dành cho giảng viên. Đối với giảng viên, hệ thống hỗ trợ các chức năng Hỗ trợ nhập điểm thi; Xem các báo cáo thông kê. Đối với sinh viên, hệ thống cung cấp các chức năng như là Xem và truy vấn các thông tin học tập của sv; Xem định hướng học tập.  Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, .NET framework. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét