Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

Capstone: English Safety Observations (Hệ thống phát hiện những vật gây nguy hiểm)

Nguyễn Thị Trâm Anh, Nông Nguyễn Gia Hiển, Nguyễn Đức Nhật Anh 
Tháng 12/2018


                        Mô tả: Từ ý tưởng được mô tả trong todo List 2017 của Trần Nguyễn Đăng Khoa – Solution Manager. Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xác định các vật thể gây nguy hiểm cho con người đặc biệt là những nơi có nhiều em bé hay trẻ con, cụ thể là tại sân trường học hay tại các công viên. Hệ thống ứng dụng viêc sử dụng camera để phân tích hình ảnh xác định các vật thể có trong từng khung hình và gửi về cho hệ thống để hệ thống phân tích và đánh giá nhằm xác định cụ thể vật thể này có gây nguy hiểm theo một list vật thể đã được lưu trữ.
Nếu vật thể nguy hiểm thì thông tin sẽ gửi đến thông báo cho các bảo vệ trên các điện thoại thông minh. Người bảo vệ sẽ xử lý và thông báo lại cho hệ thống. Hệ thống xây dựng để training các vật thể mới và đón nhận thông tin để có thể cập nhật các vật thể và hỗ trợ quản lý việc xử lý và đón nhận phản hồi từ người sử dụng. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Trainning vật thể: Thu thập thông tin phản hồi để đưa vật thể vào cho việc xử lý, Tạo ra danh sách các đối tượng được xem là nguy hiểm để dể dàng so khớp,… Đối với người sử dụng: Hệ thống cho phép 02 đối tượng sử dụng đó là nhân viên của nơi triển khai và bảo vệ nơi triển khai, Nhận thông báo cảnh báo về các vật thể nguy hiểm, Xử lý. Cập nhật thông tin và phản hồi thông tin cho hệ thống, Trainning danh sách các vật thể để hỗ trợ nhận dạng cho hệ thống, … Đối với hệ thống : Xác định vật thể trong các khung hình , Nhận dạng vật thể và tạo ra các thông báo để có thể cảnh báo đến người sử dụng, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Tensor Flow. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét