Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Topic: Questions bank checking system (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm)


Nguyễn Thúy Ngọc, Nguyễn Phan Thảo Nhi, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Bá Trường 

Tháng 08/2019

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu của phòng khảo thí về xây dựng công cụ để quản lý ngân hàng đề và phát sinh ra các để thi tự động khi có yêu cầu. Hệ thống có khả năng đón nhận các câu hỏi dưới định dạng file GIFT hay định dạng WORD (DOC và DOCX). Hệ thống có khả năng check trùng câu hỏi về nội dung lẫn đáp áp ngay khi import vào và khi câu hỏi xuống dưới bộ lưu trữ. Hệ thống cho phép người dùng định nghĩa các rule để loại bỏ các câu hỏi vi phạm và cho phép người dùng chỉnh sửa khi cần. Hệ thống có khả năng kiểm tra ngữ nghĩa, kiểm tra trùng giữa 02 hình ảnh trong câu hỏi.
Hệ thống cho phép tổ chức ngân hàng để theo dạng learning outcome và có các mức độ cho phép. Dựa trên cấu trúc đó, hệ thống cho phép phát sinh đề tự động dựa trên tỷ lệ % các câu hỏi có trong kho ngân hàng đề hay theo định hướng mục tiêu theo người đi thi. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: nhân viên phòng khảo thí Quản lý kho ngân hàng đề, phát sinh đề thi, quản lý các thông tin đến kho ngân hàng; Thực hiện các báo cáo thống kê trên việc phát sinh câu hỏi; Thiết lập các rule cho việc đưa câu hỏi vào trong ngân hàng đề. Giảng viên, hay quản lý Nhập câu hỏi vào ngân hàng đề, Kiểm soát được các lỗi để thực hiện chỉnh sửa cho việc nhập. Hệ thống Thực hiện check trùng trên cùng file hay đối với ngân hàng đề, Xác định ngữ nghĩa, Check hình ảnh trùng, Gợi ý cho người dùng những câu hỏi tương tự nhau để có thể chỉnh sửa hay loại bỏ, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, các công nghệ liên quan đến JavaScript, .Net Framework…. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, xử lý ngữ nghĩa theo từ điển, checking trùng về từ, so sánh 02 hình ảnh khớp nhau …


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét