Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Capstone: Popularly Barber Shop (Ứng dụng hỗ trợ đàn ông cắt tóc)

Bạch Minh Nam, Lê Chí Nhân, Trần Phước Tiến, Nguyễn Hữu Thiện
Tháng 05/2019

 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép các tiệm hớt tóc đăng ký vào hệ thống và đưa ra các dịch vụ hớt tóc phục vụ nam giới. Hệ thống cho phép người muốn cắt tóc tìm kiếm những thợ hớt tóc phù hợp với sở thích của họ, hay các tiệm hớt tóc/thợ hớt tóc trên đường họ đi về hay theo một tiêu chí nào đó.
Hệ thống xây dựng cơ chế thanh toán theo qui trình từ việc đặt lịch hớt tóc cho đến khi việc hớt tóc diễn ra thành công. Hệ thống cũng cho phép người dùng thực hiện các thao tác về feedback việc hớt tóc, check in dành cho người cắt tóc và check out dành cho người hớt tóc để đảm bảo tính thống nhất trong việc thể hiện qui trình cắt tóc được ghi nhận trên hệ thống. Hệ thống qui định việc đặt lịch hớt tóc là phải có tài khoản và có số dư cần thiết để đảm bảo mức độ rủi ro của việc đặt cũng như việc nhận lịch của người hớt tóc. Hệ thống cũng cung cấp tính năng gợi ý kiểu tóc dành cho từng nhóm khuôn mặt của người dùng và nhắc nhở người muốn hớt tóc khi tóc họ đã dài tùy theo profile mà họ đã định nghĩa. Đối với người hớt tóc/ tiệm hớt tóc, hệ thống cung cấp các chức năng như Đăng ký tham dự vào hệ thống; Cập nhật thông tin về địa chỉ, các dịch vụ hớt tóc, thời gian làm việc; Nhận hay từ chối lịch đặt; Check out việc hớt tóc; Xem lịch sử của việc hớt tóc.  Đối với người cần hớt tóc, hệ thống cung cấp các chức năng như Đăng ký thông tin; Tìm kiếm các thợ hớt tóc hay tiệm hớt tóc theo tên, theo địa điểm; Check in khi đến nơi; Nạp tiền vào ví; Xem lịch sử của việc đặt; Gửi feedback và nhận notification của lịch; Hủy việc đặt lịch và thay đổi thời gian lịch hẹn. Đối với hệ thống, các tính năng hỗ trợ như Hỗ trợ đảm bảo việc check-in là phù hợp; Gửi notification đến thợ hớt tóc và người cần hớt tóc về thông tin nhắc nhở lịch, thời gian đặt, …; Hỗ trợ qui trình thanh toán, ghi nhận giao dịch trên hệ thống. Đối với nhân viên quản lý hệ thống, hệ thống cung cấp các chức năng như Tạo các dịch vụ; Quản lý người sử dụng, tập trung chủ yếu tính quan trọng trên tiệm hay thợ hớt tóc; … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, hybrid dành cho mobile – cụ thể là React framework. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét