Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Cập nhật 07 capstone hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 5 và 8 năm 2019

84 capstones với 07 topics được bảo vệ thành công trong tháng 5 và tháng 9 năm 2019

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau
  + Topic từ 1 đến 71
  + Topic từ 72 đến 84

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét