Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Capstone: Pose detection in Self-Training (Hệ thống hỗ trợ nâng cao khả năng tự luyện tập một số môn thể dục thể thao)

Võ Gia Vũ, Phạm Tuấn Kiệt, Lê Thịnh Phát, Trần Lê Thanh Hoàng

Tháng 05/2019

        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc xây dựng ra một hệ thống cho phép matching và đánh giá mức độ tương đồng giữa các hoạt động tương tự của các video được so sánh. Hệ thống xây dựng dựa trên ý tưởng cho phép người tổ chức các khóa học về yoga đưa các video tập luyện lên hệ thống và sau đó các học viên của họ có thể tự thực hiện luyện tập ở nhà bằng cách tập theo video. Tuy nhiên, người tập có thể ghi hình để thực hiện việc tập luyện và kiểm tra xem việc tập của họ có chính xác hay không hay sai lệch ở mức độ nào thì họ đưa video ghi hành động của họ lên hệ thống để có được kết quả và gợi ý
chính xác về các hoạt động của họ. Hệ thống xây dựng cơ chế cho việc đăng ký học tập, mở các course học dành cho huấn luyện viên và thanh toán khi xem các video theo qui định. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: huấn luyện viên Đăng ký tham dự vào hệ thống, Upload các video, Tạo ra các course học, Đưa ra các comment cho học viên dựa trên kết quả matching,… Người học Đăng ký thông tin tham dự vào hệ thống, Upload các video để xem kết quả tùy theo licence họ đã mua, Gửi feedback và nhận notification của hệ thống, … Nhân viên quản lý hệ thống Tạo các dịch vụ, Quản lý người sử dụng, tập trung chủ yếu tính quan trọng trong việc đưa ra gói dịch vụ cho người sử dụng. Đối với hệ thống: Hỗ trợ matching thông tin và đưa kết quả so sánh, Tạo notification và đưa đến đối tượng phù hợp, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Android, …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét