Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Capstone: Optimizing and Make plugin to Students’ Training Management Process (Nâng cấp và bổ sung các thành phần hỗ trợ qui trình quản lý đào tạo)

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Trần Duy Phúc, Phạm Trung Hiếu 
Tháng 12/2018
                        
                 Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên yêu cầu thực tế qui trình đào tạo tại FPT University – cơ sở HCM. Mô hình được thiết kế sẵn và hệ thống được implement theo yêu cầu của người dùng, cụ thể là các qui trình đang được vận hành. Hệ thống được phát triển và được nâng cấp đến lần thứ 4. Trong lần này, hệ thống hiện đến 7 module. module khởi tạo dữ liệu đầu kỳ với mục tiêu xác định nội dung tiếp theo sv sẽ phải học, tình trạng học tập của sinh, trạng thái của sinh viên trong học kỳ mới đề từ đó hỗ trợ các module khác hoạt động dựa trên thông tin khởi tạo này. Module này sẽ hỗ trợ kết xuất báo cáo về tình trạng của sinh viên theo mẫu 04.37 của nhà trường và kế hoạch thu học phí đến từng sv. Module tài chính hỗ trợ phòng thu ngân phân loại và xác định các giao dịch của sv để từ đó xác định các chi phí mà sv đã trả cho việc học đi hay học lại để từ đó phát sinh các hóa đơn và xác định tình trạng chính thức của sv thông qua tình trạng học phí và xác định việc xếp lớp cho sv.
Module hỗ trợ xếp lịch học cho sv với mục tiêu sinh viên phải tối ưu về giờ học, không học quá 03 slot một ngày, hạn chế việc học trái buổi định hướng tập trung vào chỉ số happy của sv, và sv không bị học trùng giờ học. Module hỗ trợ xét duyệt chuyển giai đoạn quan trọng trong qui trình đào tạo căn cứ theo qui chế của nhà trường như là chuyển vào chuyên ngành, đi OJT, làm đồ án tốt nghiệp và xét tốt nghiệp. Module để hỗ trợ xuất các báo biểu thống kê dành cho phòng đào tạo và phòng ban khác làm căn cứ thống kê và báo cáo. Bên cạnh đó, module hỗ trợ sv đăng ký học lại trong kỳ học đị với định hướng các lớp đang có sẵn và sv thiếu nợ môn đăng ký vào các lớp còn trống sao cho giờ học thuận lợi cho sinh viên và không bị xung đột với TKB hiện hành. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Thực hiện khởi tạo dữ liệu đầu kỳ với các thông tin về trạng thái, tiến độ học tập, và lịch sử học tập của sinh viên. Quản lý tài chính của sinh viên: Quản lý thông tin về kế hoạch thu tiền, chi phí sv phải đóng và xuất hóa đơn, Quản lý và sử dụng ví để đăng ký học lại, Đăng ký học lại dựa trên số dư của ví, tiến độ học tập của sv và phù hợp với thời gian rãnh của sinh viên, … Đối với nội dung đào tạo:  Xét duyệt chuyển giai đoạn, Các báo cáo tính toán kết xuất theo qui trình và biểu mẫu của nhà trường về thông tin đào tạo như sv thiếu nợ, đôn đốc sv học lại, đưa ra kế hoạch học tập của sv, …, Thực hiện xếp lớp cho sv trong học kỳ, Đồng bộ điểm cho hệ thống và phát sinh thông tin đầu kỳ về điểm cho sv khi được xếp vào lớp, … Đối với sv: Cung cấp việc tra cứu thông tin sv, Đưa ra kế hoạch học tập của sv, …. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, .NET framework. Ứng dụng được xây dựng thành nhiều phân hệ với cách chia module có thể liên kết với nhau. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét