Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Capstone: Building a system that manages surgery in the hospital (Xây dựng hệ thống quản lý phẩu thuật trong bệnh viện)

Võ Thanh Tung, Trần Quang Phúc, Văn Chí Vĩnh 

Tháng 05/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của các bệnh viện trong việc quản lý các phòng mổ, cụ thể là việc quản lý và phân lịch của các ca mổ, quản lý và cập nhật thông tin của các nội dung liên quan sau khi mổ xong. Hệ thống được xây dựng dựa trên qui trình đó là đưa các thông tin liên quan như bệnh án các đưa vào trong hệ thống để tiến hành sắp xếp lịch. Việc sắp xếp lịch sẽ được diễn ra sau khi phòng vật tư y tế kiểm tra đủ số lượng, hệ thống sẽ thực hiện lên lịch dựa trên số phòng mổ có sẵn trong bệnh viện kết hợp với độ ưu tiên của các loại bệnh, tính khẩn cấp của ca mổ cùng vào phòng mổ phù hợp với ca mổ.
Phòng mổ được qui định cụ thể cho một số loại bệnh nhất định. Một ca mỗ ngoài bác sỹ còn phải có kỹ thuật viên bao gồm y tá, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ …. Các điều dưỡng trưởng sẽ thực hiện quản lý giám sát và ghi nhận trạng thái để cập nhật tiến trình cho các ca mổ và thực hiện điều phối các phòng hồi tỉnh sau khi mổ, các phòng hồi sức sau khi hồi tỉnh. Cuối cùng, các thông tin y lệnh được ghi nhận trong hệ thống sau khi mổ xong (hậu phẫu) để từ đó các y tá có thể chăm sóc ghi nhận thông tin chăm sóc để đưa vào trong bệnh án cho đến khi bệnh nhận được chuyển lên khoa. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đối với điều dưỡng trưởng: Đưa thông tin bệnh án cần xếp lịch, Giám sát và cập nhật, thay đổi các thông tin của ca mổ, Cập nhật thông tin về hồi tỉnh và hồi sức , Nhập y lệnh … Đối với y tá chăm sóc sau khi mổ: Nhận thông báo và ghi nhận nội dung chăm sóc của bệnh nhân, … Nhân viên của phòng vật tư y tế: Duyệt các thông tin vật tư liên quan đến các ca mổ cần được lên lịch, … Đối với hệ thống: Gửi các notification đến những con người liên quan đến ca mổ, Vận hành tự động qui trình liên quan đến lên lịch và quản lý tiến trình diễn tiến của lịch, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Android, …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, AngularJS …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét