Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Capstone: Build applications for supporting to keep vehicles using NFC technology (Xây dựng ứng dụng hỗ trợ giữ xe sử dụng NFC)

Mai Vũ Cường, Nguyễn Quốc Bảo, Đặng Ngọc Trung - Tháng 12/2018

Mô tả: Từ ý tưởng của giảng viên Lê Vũ Trường. Ứng dụng được phát triển dựa trên ứng dụng thực tế về việc quản lý đỗ xe bên lề đường với mục tiêu tối ưu về nhân công, hạn chế sử dụng tiền trực tiếp và linh hoạt trong việc ứng dụng chính sách thay đổi cho việc gửi xe. Hệ thống ứng dụng công nghệ NFC với thẻ và NFC tích hợp trong điện thoại thông minh để thực hiện cho phép tài xế đỗ xe bên lề đường với các máy đọc thẻ và xác định thời gian từ lúc đậu đến lúc rời đi với chi phí xác định.
Hệ thống được xây dựng để xác định người tài xế và kích thước xe cùng lại xe tương ứng để từ đó xác định chi phí theo giờ khi họ đậu xe. Hê thống đảm báo chi phí sẽ được hoàn trả nếu có vấn đề về sự cố xảy ra. Hệ thống chỉ cần các đầu đọc thẻ để hỗ trợ công việc một cách thuận lợi mà không cần phải có nhân viên thu phí và đảm bảo tính công khai về tài chính khi quản lý. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đăng ký tài khoản kết hợp với lại đăng ký xe để có gửi xe, Cập nhật thông tin của xe để xác định kích thước, loại xe, … dựa trên việc xác thực thông tin của nhân viên điều hành, Cho phép gửi xe và lấy xe (Check-in, check-out - Tự động tính toán chi phí gửi xe căn cứ theo địa điểm và chính sách qui định), Cho phép hoàn tiền trong các trường hợp khiếu nại, Thực hiện cơ chế thanh toán tự động cho ứng dụng và tạo sự thuận lợi cho người dùng, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, NFC. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét