Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

Capstone Project: Practical Medicine Cabinet Application (Tủ thuốc Tiện dụng)

Capstone Project: Practical Medicine Cabinet Application (Tủ thuốc Tiện dụng)

(Trần Lê Nhân, Nguyễn Khôi Nguyên, Trần Ngọc Thuận, Phan Quốc Quyền - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc quản lý thuốc tại gia và các thành phần hướng dẫn sử dụng với mục đích thông báo người dùng thời gian hết hạn cùng với gợi ý cho người dùng các thành phần tác dụng của thuốc khi họ gặp phải vấn đề về bệnh thông thường hàng ngày. Ứng dụng thực hiện các chức năng nh...ư Nhập thuốc cùng với khối lượng và ngày hết hạn vào hệ thống, Cảnh báo người dùng khi thuốc hết hạn và tìm kiếm các thông tin của thuốc để matching và cung cấp cho người dùng, Cho phép người tìm kiếm thuốc trong tủ thuốc hay tìm kiếm theo bệnh, Cho phép người dùng đọc các thông tin sử dụng thuốc, Hỗ trợ phần tin tức liên quan đến thuốc cho người dùng, Hỗ trợ phân loại thuốc, lưu trữ toa thuốc và nhắc nhở thuốc uống theo toa, Parsing dữ liệu từ các web site thuốc để matching thông tin hướng dẫn với tủ thuốc người dùng. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để matching thuốc hay bệnh khi người dùng tìm kiếm. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét