Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường (Health Support Tracking System)

Capstone Project: Hệ thống hỗ trợ điều trị các bệnh thông thường (Health Support Tracking System)

(Hà Kim Quy, Trần Đăng Quân, Man Huỳnh Khương - Tháng 12/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng thiết bị vòng đeo tay để giám sát về thời gian tập luyện, số calories bị đốt cháy, ... để áp dụng vào việc chữa bệnh béo phì và hỗ trợ bác sỹ khi khám bệnh và bệnh nhân trong quá trình điều trị. Ngoài ra, hệ thống phần mềm giúp duy trì bệnh án của ngư...ời bệnh nhân để có thể sử dụng cho các lần khám sau. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Duy trì thông tin và lịch sự khám bệnh cũng như các nội dung điều trị của bệnh nhân; Hỗ trợ bác sỹ trong việc gợi ý phương pháp điều trị, cung cấp nội dung tập luyện cho bác sỹ để bác sỹ có thể tư vấn trong quá trình điều trị; Hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị về lịch ăn uống, tập luyện; Hỗ trợ đo đạc việc đo calories, dinh dưỡng bằng giọng nói; Xử lý lấy thông tin từ các thiết bị đeo tay để chuyển và phân tích vào hệ thống; Hỗ trợ các việc cấu hình lẫn công thức động trong quá trình tính toán. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ từ các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để gợi ý cho bác sỹ từ phác đồ điều thị. - Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét