Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Capstone Project: Thẻ bảo hiểm (Insurance Card)

Capstone Project: Thẻ bảo hiểm (Insurance Card)

(Đinh Quang Trung, Nguyễn Hữu Phúc, Phùng Quang Minh Trí, Nguyễn Chí Kha - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng thẻ bảo hiểm xe máy thường hay quên về thời gian hết hạn và việc giao tiếp giữa công ty bảo hiểm và người mua bảo hiểm chưa thực sự hiệu quả. Ứng dụng sử dụng thẻ NFC để lưu trữ thông tin bảo hiểm xe máy và các thông tin dịch vụ bảo hiểm khác nhằm tạo thuận lợi cho người dùng... tích hợp trong một. Bên cạnh đó, ứng dụng đề xuất qui trình cải tiến về việc gia hạn hợp đồng bảo hiểm, cung cấp cho cảnh sát/ công an và người sử dụng cơ chế kiểm tra bảo hiểm có hiệu lực cùng với quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm từ khi hợp đồng có hiệu lực cho đến khi hết hạn sử dụng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép người sở hữu xe máy yêu cầu hợp đồng bảo hiểm; Cho phép người sử dụng có thể theo dõi quá trình sử dụng bảo hiểm của họ từ khi hợp đồng có hiệu lực đến khi kết thúc; Cho phép người sử dụng biết việc hợp đồng sắp đến hạn và cho phép gia hạn hợp đồng, cấp thẻ mới; Cho phép người kiểm tra xem thẻ bảo hiểm có hợp lệ và đưa thông tin vi phạm vào hệ thống; Cho phép quản lý toàn bộ việc yêu cầu bồi thường và xử lý bồi thường trong khi hợp đồng còn hiệu lực. Xây dựng qui trình dựa trên thực tế của luật pháp Việt Nam và công ty bảo hiểm đang thực hiện. Thiết kế hướng tới thẻ có thể sử dụng nhiều dịch vụ bảo hiểm và triển khai trên từng công ty độc lập hay hệ thống công ty có liên kết. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét