Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Video: Tiếp tục bổ sung chức năng cho ứng dung sử dung Cookies và Http Session với JSP

- Cho phép người dung login và ghi nhận cookies để lần thứ 2 truy cập ứng dung thì sẽ vào thẳng trang search
- Xây dung chức năng mua hang online trên mạng sử dung Http Session với 02 chức năng Add To Cart và View Cart

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét