Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Capstone Project: Remindful Refrigerator Application (Tủ lạnh Tiện lợi)

Capstone Project: Remindful Refrigerator Application (Tủ lạnh Tiện lợi)

(Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Lê Hoàng Thiện, Phan Hoàng Giáp - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng cần nhắc nhở về các đồ ăn có trong tủ lạnh và cách thức chế biến nó để hàng ngày họ có thể tiêu thụ hết chúng mà không đợi cho đến khi chúng hết hạn. Ứng dụng sử dụng smart phone – thiết bị thường dùng hàng ngày kết hợp với các web services để hỗ trợ người dùng tr...ong việc gợi ý các món ăn từ các thực phẩm họ có trong tủ lạnh và cảnh báo cho họ biết khi thực phẩm sắp hết hạn. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Nhập các thức ăn có trong tủ lạnh vào ứng dụng mobile để quản lý bao gồm từ tên món ăn, ngày hết hạn, số lượng. Gợi ý cho người dùng cách chế biến các món ăn từ các thực phẩm có sẵn. Cảnh báo người sử dụng khi thức ăn sắp hết hạn. Parsing các món ăn để gợi ý cho người dùng từ các web hỗ trợ nấu ăn. Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về gợi ý, về tìm kiếm món ăn phù hợp với thực phẩm có trong tủ lạnh, thời gian xử lý dữ liệu từ các web site nấu ăn, thời gian thông báo cho người sử dụng, … Hỗ trợ người dùng lưu trữ các món ăn ưa thích và tạo tiền đề để matching thực phẩm trong tủ lạnh vào món ăn họ ưa thích nhất. Hỗ trợ ứng dụng sử dụng offline để xem thông tin món ăn đã được đưa vào favourite mà không cần có mạng. Hỗ trợ tìm kiếm món ăn có trong hệ thống, tìm kiếm thực phẩm có trong tủ lạnh và phân loại thực phẩm. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để cung cấp việc tìm kiếm và gợi ý món ăn cho người sử dụng từ thực phẩm họ đang có. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

1 nhận xét:

  1. Bài này không cung cấp source như mô tả của web của thầy, thầy nhỉ 😅

    Trả lờiXóa