Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Capstone Project: Students Finance Management (Quản lý tài chính của sinh viên)

Capstone Project: Students Finance Management (Quản lý tài chính của sinh viên)

(Trần Khắc Vỹ, Hồ Đoàn Trung- Tháng 12/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng về việc xây dựng hệ thống quản lý tình trạng tài chính của sinh viên gia nhập vào trường đại học với các hình thức cụ thể là học bổng, vay tín dụng, đóng học phi toàn phần, ... Yêu cầu phần mềm được lấy dựa trên thực tế của trường đại học FPT để áp dụng triển khai cho người kế toán có t...hể nắm cụ thể tình hình tài chính hiện tại của một sinh viên. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Đưa danh sách sinh viên vào hệ thống để quản lý; Cấu hình động các thông tin liên quan đến nợ vay, học bổng, tài chính trong quá trình học theo học kỳ và theo môn thiếu nợ; Tính lãi vay cho sinh viên; Theo dõi và thông báo cho sinh viên tình hình tài chính theo từng học kỳ; Cho phép phòng kế toán truy vấn thông tin của sinh viên; Cập nhật tình trạng của sinh viên theo từng thời điểm trước, trong và sau học kỳ. Thiết kế hệ thống và áp dụng qui trình tối ưu để thuận lợi nhất cho người dung. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét