Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Capstone Project: Communication by Your Hands (Giao tiếp sử dụng tay để diễn dạt)

Capstone Project: Communication by Your Hands (Giao tiếp sử dụng tay để diễn đạt)

(Trương Công Thái, Nguyễn Nhất Nguyên, Phạm Hồng Quý - Tháng 4/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người câm giao tiếp với người điếc và người bình thường. Ứng dụng lấy nền tảng là thiết bị MYO, thiết bị bắt xung cơ trên cánh tay con người để chuyển đổi thành tín hiệu số để xử lý. Ứng dụng sẽ thực hiện huấn luyện và ghi nhận các xung cơ với các từ để lưu trữ. Sau đó, ứng... dụng đón nhận các tín hiệu để nhận dạng các ký tự đã lưu trữ trong hệ thống để diễn đạt thành câu chữ hay âm thanh đến cho ngưới khác. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Huấn luyện hệ thống từ các cử chỉ thành các chữ lưu trữ trên hệ thống, Phiên dịch các ký hiệu tay thông qua thiết bị trở thành text và âm thanh, Cho phép người customized ký hiệu từ thư viện chuẩn và chia sẻ, Quản lý license sử dụng của người sử dụng, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về gợi ý hay diễn đạt, Hỗ trợ ứng dụng sử dụng offline của cơ chế huấn luyện lẫn phiên dịch. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động, thiết bị công nghệ MYO. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để phiên dịch và chuyển đổi từ ngôn ngữ ký hiệu, tín hiệu xung cơ trở thành chữ viết và âm thanh. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, MYO


Nội dung demo từ lý thuyết đến nhận dạng off-line và on-line với 5 clip
https://youtu.be/Twj0sCrHK-Y
https://youtu.be/swBSLu9_2rU
https://youtu.be/sqbIi0y-wwA
https://youtu.be/EuRpZbeMAj4
https://youtu.be/HS0TJ__Ayyg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét