Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ người dùng xem tất cả đánh giá của laptop (Laptop Reviews)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ người dùng xem tất cả đánh giá của laptop (Laptop Reviews)

(Võ Thị Minh Châu, Đinh Hữu Toàn, Nguyễn Mạnh Khương - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng mong muốn tìm kiếm thông tin về laptop để mua, để biết và để tìm kiếm thông tin. Người dùng phải tìm kiếm từ trang web và tổng hợp tin tức hay hỏi thông tin từ các cửa hàng hay người quen biết. Ứng dụng thực hiện thu thập thông tin từ các trang web đ...áng tin cập từ nước ngoài với nội dung và lời phê bình đã được xét duyệt trước khi được đưa lên. Sau đó, hệ thống tự động khai thác thông tin máy tính cùng với các lời phê bình. Hệ thống tiếp tục trích xuất lời phê bình thành các câu, thực hiện đánh giá các phê bình thành 03 loại là tích cực, xấu hay vô thưởng vô phạt dựa trên phân tích từ vựng và ngữ pháp của tiếng Anh. Hệ thống hỗ trợ người sử dụng đề xuất những laptop không có trong hệ thống để hệ thống có thể lấy thông tin và cung cấp đến cho người dùng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép thu thập thông tin của các máy laptop từ các trang đáng tin cập, xử lý việc trùng lắp dữ liệu; Hệ thống thực hiện phân tích từ vựng và ngữ pháp tiếng anh để xác định phê bình thành các loại tương ứng; Hỗ trợ nhân viên hệ thống thu thập thông tin với công cụ hỗ trợ thay vì inspect trang web; Hỗ trợ thu thập thông tin tự động từ các trang web đã từng được thu thập thông tin trong hệ thống; Hỗ trợ hệ thống nâng cao khả năng về tinh chỉnh hệ thống và làm dữ liệu tốt hơn và phong phú hơn với đề xuất của người sử dụng trên laptop và các phê bình; Hộ trợ tìm kiếm thông tin nhanh. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét