Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Capstone Project: Cửa hàng bán giúp hàng hóa ký gửi (Hanging Product Store)

Capstone Project: Cửa hàng bán giúp hàng hóa ký gửi (Hanging Product Store)

(Quản Tiến Dân, Nguyễn Huy Hoàng, Huỳnh Công Đức - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc ký gửi hàng hóa không dùng đến một cửa hàng để cửa hàng tiêu thụ giúp. Hệ thống xây dựng một web ứng dụng cho phép các cửa hàng có chức năng ký gửi tham gia vào hệ thống. Người ký gửi trực tiếp đăng hàng trên web và được hệ thống gợi ý cho cửa hàng với giá thành tương ứng. Người ký gử...i chọn cửa hàng cùng với phương thức giao dịch là lấy hàng tại nhà hay giao hàng ngay tại cửa hàng. Công ty sẽ có chuyên gia đánh giá hàng và nhận hàng nếu đạt yêu cầu và tạo ra hợp đồng ký gửi, niêm yết sản phẩm cho việc bán, thanh toán cho khách hàng, hay trả lại, hay gia hạn ký gửi. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép đăng ký ký gửi hàng hóa; Đề xuất cửa hàng với giá cả hợp lý và cho phép người ký gửi ghi giá họ mong muốn; Ứng dụng mobile và web để nhận hàng hay từ chối; Tracking quá trình từ lúc ký gửi đến khi hoàn tất; Cho phép người dùng mua sản phẩm trực tiếp trên web; Thống kê báo cáo về các thành phần về ký gửi. Xây dựng qui trình dựa trên thực tế của tình trạng người dân Việt Nam thích mua sắm hàng hiệu và sử dụng vài lần mà không sử dụng, kết hợp qui trình ký gửi ở các nước phát triển và một vài cửa hàng ký gửi vừa hình thành tại Việt Nam. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét