Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ quản lý trang thiết bị cho các phòng học (Equipments' Classroom Management)

Capstone Project: Ứng dụng hỗ trợ quản lý trang thiết bị cho các phòng học (Equipments' Classroom Management)

(Trần Vĩnh Quang, Tăng Việt Hưng, Đoàn Nguyễn Minh Chí - Tháng 8/2015)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc quản lý phòng học cùng cơ sở vật chất tại các trường học. Tình huống cụ thể là khi có sự cố xảy ra trong phòng học thì việc báo cáo và chuyển đổi phòng cần phải thông qua người quản lý với việc quản lý dựa trên sổ sách hay tập tin excel gây nên ...sự mất thời gian. Ứng dụng được xây dựng để cho phép người sử dụng báo cáo tình trạng của phòng cùng cơ sở vật chất để từ đó hệ thống đánh giá xem phòng có thể tiếp tục sử dụng hay sẽ đổi phòng khác. Khi việc đổi phòng là cần thiết, hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm các phòng trống và thỏa mãn các tiêu chí tương ứng phù hợp và thay đổi cùng với việc thông báo cho các giáo viên dạy những giờ sau về thông tin tương ứng. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và quản lý trang thiết bị vật chất cùng với thời hạn của chúng cùng với khả năng xây dựng các mẫu phòng để áp dụng hàng loạt trên thực tế. Hệ thống hỗ trợ cơ chế đồng bộ và xử lý thời gian thực kết hợp với gửi thông tin qua ứng dụng trên web lẫn trên điện thoại và sử dụng báo tin với sms. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép báo hư hỏng của cơ sở vật chất; Đề xuất giải quyết sự cố và tìm ra nội dung phòng thay thế thích hợp và thông báo cho các đối tượng có liên quan; Xây dựng bảng đồ trực quan theo mẫu cho phòng học và áp dụng hàng loạt; Hỗ trợ cho nhân viên trong việc theo dõi thời hạn và thống kê cho các dạng cơ sở vật chất; Xử lý việc báo cáo trên điện thoại với cơ chế online lẫn offline kết hợp với đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị và server; Áp dụng cơ chế xử lý thời gian thực trên web server lẫn thiết bị di động và tối ưu về cách sử dụng tốt nhất cho người sử dụng. Thiết kế hướng tới thẻ có thể triển khai trên nhiều trường và cho phép người dùng sử dụng với các thiết bị smart phone giá rẻ. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét