Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

SỬ DỤNG THUỘC TÍNH SET SKIN TEXTURE CỦA CÁC HÌNH ẢNH BÊN NGOÀI ĐỂ TẠO CHUYỂN ĐỘNG TRONG ALICE

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 5

SỬ DỤNG THUỘC TÍNH SET SKIN TEXTURE CỦA CÁC HÌNH ẢNH BÊN NGOÀI ĐỂ TẠO CHUYỂN ĐỘNG TRONG ALICE

Mục đích: nội dung của bài này hướng dẫn cách đưa một tập hình ảnh bên ngoài Alice kết hợp với thuộc tính set skin texture để tạo sự chuyển động trong thế giới ảo theo cách thực hiện bộ phim hoạt hình.

Để làm phim hoạt hình, người ta vẽ các hình ảnh chuyển động của một object, sau đó thực hiện di chuyển các hình ảnh với tốc độ nhanh làm nên sự chuyển động của các nhân vật trong phim

Ở đây, chúng tôi thực hiện nội dung là cho mario di chuyển với chân bước và tay đánh đồng nhịp như trong game

Chúng ta thực hiện điều đó trong Alice như sau:

- Tạo các hình ảnh liên tiếp nhau bằng bất kỳ công cụ vẽ nào. Ở đây, chúng tôi thực hiện tạo ra chuyển động của nhân vật mario với 3 hình ảnh

- Tạo thế giới ảo như hình bên dưới

- Đưa hình đầu tiên trong tập hình vào thế giới ảo sử dụng Make Billboard...

- Chọn hình và nhấn Import

- Xếp hình theo vị trí trong hình vẽ

- Chọn đối tượng r2 trong object tree, chọn thẻ properties, chọn Texture Map, click chọn import texture map

- Import các hình còn lại lần lượt vào thế giới ảo

- Chúng ta có được kết quả như sau

- Chúng ta đã hoàn thành xong phần import, chúng ta chuyển qua phần viết code sử dụng thuộc tính skin để làm cho đối tượng chuyển động

- Bản chất, một đối tượng muốn chuyển động thì nó phải di chuyển tới. Tuy nhiên, ở đây chúng ta nhìn thấy hướng di chuyển tới của mario là bên trái của hình khối. Do vậy, chúng ta cho mario di chuyển bằng cách kéo lệnh move left vào chương trình

- Với hành động trên thì chúng ta nhấn play thì chỉ thấy mario đang lướt tới chưa di chuyển

- Chúng ta sẽ dùng thuộc tính set skin texture  từ thẻ properties kéo vào code để thay đổi bề mặt của đối tượng nhằm tạo nên sự chuyển động

- Chọn skin thứ 2 đã được import

- Để tạo hiệu ứng di chuyển như thật, chúng ta sử dụng chỉnh duration với thời gian ngắn. Ở đây, chúng ta chọn 0.1 second

- Tương tự như vậy chúng ta set skin texture cho trạng thái thứ 2 và trạng thái đầu tiên để tạo hình ảnh bước đi hoàn chỉnh

- Chúng ta play để thấy nhân vật di chuyển

- Để di chuyển nhiều hơn một bước, chúng ta đưa vào lặp loop vào

- Chúng ta thực hiện play để thấy sự chuyển động của mario

Chúc mừng quí vị đã thực hiện thành công kỹ thuật tạo chuyển động sống động trong Alice sử dụng thuộc tính set skin texture

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét