Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Làm quen với lập trình Android trên Netbeans bằng ứng dụng đơn giản

Tạo ứng dụng Hello World với Android

Tác giả: Trần Du Hòa Bình

Mục đích của bài này hướng dẫn cách tạo project đơn giản để bắt đầu làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Tạo ứng dụng Hello World với Android

Tác giả: Trần Du Hòa Bình

Mục đích của bài này hướng dẫn cách tạo project đơn giản để bắt đầu làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Yêu cầu:

- Đã đọc qua bài “Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 và ứng dụng cơ bản đầu tiên”

Tools sử dụng:

- Netbeans IDE 6.9.1

- JDK 6 update 22

- Android SDK 2.3.3

Chúng tôi sẽ làm ví dụ tạo ứng dụng như sau:

Bây giờ, chúng ta bắt đầu tạo ứng dụng trên

Bước 1: Tạo New Project > Android > Android Application

Plug-in Android của Netbeans cung cấp cho chúng ta ADB Log để xem log của emulator khi chạy. Mở ADB log tại Window > Output > ADB Log:

Bước 2: Thêm TextView vào main layout (file Resouces/layout/main.xml)

Bước 3: Build project để cập nhật TextView vào file R.java (R.java là file được Netbeans tạo ra và cập nhật để quản lý các resource, chúng ta không được chỉnh sửa file này, vì mọi chỉnh sửa sẽ bị mất đi khi build project)

Bước 4: Lấy TextView trong main layout và gán text vào TextView từ activity

Bước 5: Run project, chúng ta có kết quả như sau

Chúng ta có thể thêm vào log trong code để debug. Đặt log vào file HelloActivity.java như sau:

Run project, trong cửa sổ ADB Log sẽ xuất hiện nội dung log:

Chúc mừng các bạn, chúng ta đã hoàn thành ví dụ về việc tạo ứng dụng HelloWorld để làm quen với lập trình Android trên Netbeans IDE.

Rất mong sự góp ý chân thành của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét