Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

SỬ DỤNG POSE ĐỂ TẠO HOẠT ĐỘNG HAY HÀNH VI CỦA MỘT NHÂN VẬT TRONG ALICE

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 3

SỬ DỤNG POSE ĐỂ TẠO HOẠT ĐỘNG HAY HÀNH VI CỦA MỘT NHÂN VẬT TRONG ALICE

Mục đích: nội dung bài này hướng dẫn cách thức tạo chuyển động cho một nhân vật thông qua việc sử dụng pose. Sau đó, sử dụng các pose này liên tiếp với hàm set pose để tạo nên hoạt động hay cử chỉ của một nhân vật trong alice

Pose là kiểu chụp tư thế của một nhân vật tại một thời điểm. Nếu chúng ta chụp được tư thế liên tục và tạo nên sự di chuyển nhanh giữa các pose thì sẽ tạo nên hiệu ứng hoạt động của một nhân vật mà không cần phải thực hiện code quá nhiều, đặc biệt với các hành vi hay hoạt động phức tạp

Nội dung bài này mô tả cảnh nhân vật Alice đang múa với các động tác từ tay đến chân

Chúng ta thực hiện tuần tự các bước như sau:

- Tạo thế giới ảo như hình bên dưới

- Đưa nhân vật Alice từ Gallery vào thế giới ảo

- Thực hiện chụp vị trí đầu tiên theo hình dáng mặc định đưa vào bằng cách click phải chuột trên alice chọn capture pose, hay có thể sử dụng click nút capture pose trong thẻ properties khi chọn nhân vật alice

             

- Đặt tên cho pose và nhấn enter

                    

- Thực hiện di chuyển tay nhân vật như trong hình

- Thực hiện capture pose và đặt tên là "nang tay phai ngang"

- Thực hiện đưa hình dạng của alice ban đầu bằng cách, click phải chuột trên alice, chọn methods, chọn set pose và chọn pose gốc, ở đây là "dang 1"

- Chúng ta sẽ thấy nhân vật được đưa về hình dạng ban đầu

 

- Thực hiện điều chỉnh nhân vật theo dáng như hình bên dưới

- Thực hiện capture pose với tên "tay va chan"

- Trả lại dáng nhân vật như ban đầu bằng set pose "dang 1"

- Tạo dạng cho nhân vật Alice như hình bên dưới

- Capture pose với tên là "da sau"

- Trả lại dáng nhân vật như ban đầu bằng set pose "dang 1"

- Tạo dạng nhân vật như hình bên dưới

- Tạo pose với tên là "gat dau"

- Trả lại dáng ban đầu với set Pose "dang 1"

- Chuyển qua màn hình code để tạo hiệu ứng, chúng ta thực hiện kéo thả các pose theo ý muốn và trật tự để tạo ra hành vi của nhân vật

 

- Tương tự như thế cho các hành vi còn lại

- Chạy thử chương trình để thấy được Alice hoạt động theo cách chính xác chúng ta mong đợi mà không phải tốn công sức quá nhiều khi viết code

Chúc mừng quí vị đã hoàn thành xong việc tạo hành vi và hoạt động cụ thể cho một nhân vật với cách sử dụng pose và set pose cho nhân vật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét