Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

RÁP CẢNH

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 9

RÁP CẢNH

Mục đích: nội dung bài này hướng tới việc hỗ trợ các thành viên xây dựng Alice tại các nơi khác nhau, sau đó, thực hiện ráp thành chương trình duy nhất nhằm tạo thuận lợi cho việc xây dựng chương trình trong Alice

Trong bài này, chúng ta sẽ dụng Alice 2.2 kết hợp với các phiên bản Alice khác để tạo ra chương trình hoàn chỉnh.

Alice 2.2 cung cấp cơ chế cho phép chúng ta lưu trữ toàn bộ world như là một object. Đây là điều thuận lợi để chúng ta áp dụng khái niệm kế thừa – inheritance để ráp nối chương trình giữa các thành viên

Nguyên lý của việc này dựa trên các vấn đề cốt lõi như sau

- Các thành viên của nhóm thực hiện chia vùng trên virtual world để dựng cảnh và tránh xung đột khi ráp cảnh dẫn đến mất thời gian để chỉnh sửa

- Nhóm trưởng sẽ dung chương trình với version mới nhất (ví du như Alice 2.4.3)

- Các thành viên sẽ xây dựng đối tương cảnh và các nhân vật sử dụng Alice 2.2

- Tất cả các phương thức do các thành viên định nghĩa tập trung vào các đối tượng – class level, không làm các phương thức cho world – world level

- Quí vị cần nắm chắc kỹ thuật chuyển cảnh – Xem bài ở kỹ thuật số 1 http://www.kieutrongkhanh.net/2016/09/chuyen-canh-trong-alice-su-dung-dummy.html

- Quí vị phải nắm rõ về việc chia vùng xây dựng trong alice và dựng cảnh cùng chuyển cảnh

Các bước thực hiện

- Sử dụng Alice tạo thế giới ảo như sau

- Thực hiện tạo dummy của hình trên và cận cảnh của con thỏ

- Chuyển camera về vị trí dummy đầu tiên

- Đưa con thỏ magic vào và xa vị trí của thỏ bunny như hình

- Di chuyển đến vị trí của thỏ đen để tạo dummy tiếp theo

- Trả về vị trí đầu tiên cảnh 1.

- Ở đâu, quí vị có thể bổ sung thêm các phương thức cho các đối tượng

- Thực hiện save toàn bộ world thành object bằng cách nhấn phải chuột trên world và chọn save as object. Lưu với dạng file có đuôi a2c

- Đóng Alice 2.2 mà không cần save project

- Mở chương trình Alice bất kỳ. Ở đây, chúng tôi sẽ dung Alice 2.4.3

- Chúng ta sẽ đưa tập tin chúng ta đã lưu trữ vào world mới và chuyển các object vào world mới để ghép với các thành viên khác

- Thực hiện import world đã lưu vào world trong Alice 2.4.3 bằng cách, chọn menu File, chọn Import

- Chọn Import, chúng ta có world như sau

            + Lưu ý bây giờ world ngoài cùng là entire world

- Chúng ta kéo thả các đối tượng từ world import vào world chính

            + Như chúng ta nhìn thấy,khi đã kéo lên world chính rồi nhưng các nhân vật chưa xuất hiện vì chúng đã được hiển thị trong world cũ

            + Chúng ta cần đưa chúng hiển thị vào world chính bằng chuyển thuộc tính vehicle của từng object về entire world

            + Đối tượng tức thời xuất hiện, cho dù chúng ta thấy nó vẫn ghi là world, nhưng khi mở ra thì nó đang chọn cả world và entire world

- Tuy nhiên, đối với các dummy object thì không thể kéo chuyển được mà chúng ta cần tạo dummy object trong world chính rồi mới di chuyển các dummy object cụ thể của world import vào world chính được

- Tạo dummy object tùy ý cho world chính

- Kéo các thành phần dummy từ world import vào world chính

- Thực hiện chọn từng đối tượng dummy object và set vehicle đến entire world như các bước trên

- Tất cả mọi thứ đã di chuyển xong và các đối tượng nằm đúng vị trí thiết kế như ở world import và hiền thị trong world chính

- Chúng ta thực hiện bước cuối cùng, xóa đi world đã import bằng cách nhấn phải chuột, chọn delete

- Chúng ta vừa hoàn tất kỹ thuật ráp cảnh, vị trí nhân vật của các thành viên vào chương trình chính mà không tốn công sức chỉnh sửa lẫn sắp xếp vị trí trong virtual world

Chúc mừng quí vị đã hoàn tất xong kỹ thuật số 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét