Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

GIAO TIẾP GIỮA CÁC BIẾN CỐ THÔNG QUA OBJECT

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 8

GIAO TIẾP GIỮA CÁC BIẾN CỐ THÔNG QUA OBJECT

Mục đích: nội dung bài này hướng tới việc điều khiển các object dựa trên trạng thái của object bằng cách sử dụng biến cố. Kỹ thuật bài này hướng tới việc chúng ta thông qua biến cố để điều khiển một đối tượng và không làm ảnh hưởng đến đối tượng còn lại

Trong bài này, chúng ta quan tâm đến biến cố BDE (Begin - During - End) để hướng tới kiểm soát toàn bộ hoạt động diễn ra trong lúc thế giới thực thi và qua đó xác định biến cố được nhấn để kích hoạt object

Các biến cố dùng để thay đổi trang thái đối tượng và thế giới kiểm tra liên tục xem đối tượng nào có đúng trạng thái thì sẽ kích hoạt đối tượng đó

Các bước thực hiện

- Tạo thế giới ảo với các dummy object tương tự như kỹ thuật số 1 lần lượt như sau

- Chuyển biến cố When the world starts thành biến cố While the world is running bằng cách click phải chuột trên biến cố When the world starts, chọn change to, chọn While the world is running

- Chọn đối tượng world, chọn methods, kéo My First Methods vào During và thả

 - Viết code để dựa trên thuộc tính opacity của từng đối tượng để thực thi. Ở đây, chúng ta làm ví dụ rằng nếu opacity của bunny là 1 thì chuyển camea đến dummy start, tương tự cho magicBunny chuyển đến dummy swing, oceanFloor chuyển đến dummy ocean và khi opacity của bunny là 0.5 thì chuyển đến portraint

- Thực hiện cài đặt các biến cố lần lượt

            + Nhấn phím 1, set opacity của bunny là 1, các đối tượng còn lại là 0

            + Nhấn phím 2, tương tự như phím 1 nhưng đối tượng chính là magicBunnny

            + Nhấn phím 3, tương tự như phím 1 nhưng đối tượng chính là oceanFloor

 

 

            + Nhấn phím 4, tương tự như phím 1 nhưng set opacity của bunny đến 0.5

- Các bước chuẩn bị đã xong, chúng ta nhấn play và nhấn phím nhấn sẽ thấy sự chuyển cảnh. Lưu ý, trong các biến cố không hề chuyển cảnh mà chỉ thiết lập trạng thái cho đối tượng còn việc chuyển cảnh là được thực hiện trong khi world thực hiện và được kiểm tra liên tục thông qua biến cố While the world is running

Chúc mừng quí vị đã hoàn tất xong kỹ thuật số 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét