Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

CÁCH THỨC ĐƯA OBJECT MỚI CỦA TURBO SQUID VÀO TRONG ALICE

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 7

CÁCH THỨC ĐƯA OBJECT MỚI CỦA TURBO SQUID VÀO TRONG ALICE

Mục đích: nội dung bài này hướng dẫn cách đưa các đối tượng - object với định dạng 3D model để bổ sung cho Alice nhằm tạo ra các nhân vật mới cho Alice trong lúc xây dựng chương trình

Alice cho phép được file dạng ASE vào để cập nhật các đối tượng cho Alice. Do vậy, chúng ta sẽ sử dụng một số công cụ để chuyển đổi từ định dạng 3d model lấy từ trang http://www.turbosquid.com sang dạn ASE

Tổng quan các bước thực hiện

Cách 1: Tập tin 3ds, dea à Biturn à Tập tin ASE à Microsoft Word à ASE à Import Alice à Chỉnh sửa và lưu trữ thành  A2C

Cách 2: Tập tin dae hay blender à Blender à Tập tin Wave front (obj) à Biturn à Tập tin ASE à Microsoft Word à ASE à Import Alice à Chỉnh sửa và lưu trữ thành  A2C

Để thực hiện được nội dung nêu ra chúng ta cần các công cụ support như sau

 • Google Sketchup (địa chỉ http://www.sketchup.com/?gclid=CM61y_P7vcECFU5wvAod0TQAhA)
 • Blender (địa chỉ http://www.blender.org/)
 • Biturn (địa chỉ http://mirex.mypage.sk/index.php?selected=1)

Các bước thực hiện

 • Chọn một categories để lựa chọn object phù hợp

 • Đa số hình ảnh phải trả phí, do vậy, chúng ta sẽ chọn những đối tượng nào là free bằng cách chọn sort với giá trị lower price

 • Lựa chọn định dạng max, 3ds, hay obj

 • Click chọn đối tượng để download về, lưu ý phải có account

 • Chọn check box và Click download

 • Giải nén gói, chúng ta được thư mục và các file

 • Mở chương trình Biturn để mở file object lên, nếu file 3ds hay 3ds max hay blender thì áp dụng như bài đưa object từ google sketchup vào

 • Convert thành dạng ASE
 • Áp dụng cách của bài trước để chỉnh sửa ASE trước khi import vào Alice
 • Khi import vào Alice, đối tượng có màu trắng như view ở trên, chúng ta chọn object và nhấn nút Import Textture Map

 • Sau đó chọn giá trị skin texture bằng giá trị vừa import

 • Chúng ta thực hiện save objects lại dưới dạng a2c

 • Import vào thế giới ảo khác để sử dụng

Chúng ta đã hoàn tất xong việc đưa object 3d model vào Alice

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét