Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

KỸ THUẬT ĐIỀU HƯỚNG DUMMY OBJECT

Kỹ thuật trong Alice

KỸ THUẬT SỐ 2

KỸ THUẬT ĐIỀU HƯỚNG DUMMY OBJECT

Mục đích: nội dung kỹ thuật này hỗ trợ việc xây dựng ứng dụng và hạn chế việc tạo ra dummy object cùng với việc tái sử dụng lại các dummy object nhằm tạo sự đơn giản trong lúc xây dựng chương trình cùng với sự uyển chuyển trong việc tạo hiệu ứng khi chương trình chạy. Hơn thế nữa, kỹ thuật này giúp giảm bớt kích thước cho ứng dụng

Ở đây, để thuận lợi cho việc mô tả kỹ thuật và áp dụng thực tế chúng tôi sẽ xây dựng câu chuyện là cá và thỏ đối đầu nhau. Đầu tiên cá nhìn thỏ và cận cạnh thỏ. Tiếp đó, thỏ sẽ nhìn về hướng cá. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn thấy từ sau lưng của thỏ

Thực chất dummy object cũng là một object trong thế giới Alice cũng có đầy đủ hành vi, trạng thái và các qui định chung về tính chất Alice

Tận dụng điều này, chúng ta sẽ thực hiện di chuyển các dummy đến các mốc object và để hạn chế tạo ra dummy và tạo ra sự đơn giản hơn trong điều khiển trong lúc tạo chương trình và trong lúc chương trình đang chạy

Các bước thực hiện

- Tạo thế giới ảo như hình bên dưới

- Đưa 02 object cá GoldFish và thỏ bunny và sắp xếp như hình

- Điều chỉnh cho chúng đối mặt nhau qua method turn to face của cả 02 con (bunny turn to face goldfish và goldfish turn to face bunny)

 

- Chọn phần đuôi cá và chọn drop dummy at selected object

- Chúng ta thấy dummy object tạo ra với 03 trục và tâm như object Alice bình thường

- Chúng ta có thể kiểm tra việc di chuyển camera theo hướng dummy nhìn bằng cách click phải trên camera và chọn set point of view to và chọn dummy hay click chọn dummy object trong commbo box move camera to dummy

- Chúng ta click Undo để về cảnh ban đầu

- Chúng ta có thể di chuyển dummy này về bunny bằng cách click phải chuột chọn move to bunny

- Chúng ta thực hiện xoay dummy đến hướng nhìn cá bằng cách, click phải chuột trên dummy chọn turn to face gold fish

- Chúng ta có thể kiểm tra di chuyển camera đến dummy như đã nêu trên, chúng ta thấy

 

- Như vậy, việc di chuyển dummy quá dễ dàng qua các đối tượng và hướng nhìn. Từ đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong chương trình tại thời điểm chương trình chạy để tạo hiểu ứng qua cách điều khiển trong code

- Chúng ta undo các bước để trở về trạng thái đầu tiên

- Thực hiện việc code điều khiển để tạo việc xoay chuyển dummy và thực hiện đúng yêu cầu đã đưa ra

- Thực hiện chạy chương trình

Chúc mừng quí vị đã hoàn thành kỹ thuật điều hướng dummy object

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét