Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Video: Sử dung Struts2 để validation dữ liệu và xử lý lỗi

- Dùng Struts Validation Framework để validation lỗi nhập liệu trên form (Chức năng kiểm tra điều kiện nhập khi insert dữ liệu)
- Sử dụng cách thức handle exception được ném từ Action với phương thức execute để trình bày lỗi trên View (áp dụng cho việc xử lý lỗi trùng khóa chính trong khi insert dữ liệu)
- Nội dung OGNL EL được xử lý tương tự kiểu chuỗi trong java...

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét