Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Video: Sử dung annotation kết hợp cấu hình struts.xml để xây dựng web application với Struts 2 Framework

- Thực hiện thay đổi cấu hình từ struts.xml thành annotation kết hợp struts.xml với các chức năng CRUD
- Thực hiện validation dữ liệu với annotation và trình bày message động dùng file properties
- Mapping action một cách implicit...

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét