Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Video: Áp dung Struts 1 để xây dung ứng dung MVC2 sử dung Servlet như Controller

Video: Áp dung Struts 1 để xây dung ứng dung MVC2 sử dung Servlet như Controller
- Xây dung chức năng login và search với Action Form
- Xây dung chức năng update và delete không dung Action Form và hỗ trợ refresh giao diện
- Cấu hình trong tập tin struts-config.xml
- Chia module trong lúc lập trình...

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét